Samen naar school


In Nederland gaan meer dan 10.000 kinderen met een handicap niet naar school. Daarom helpt de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind bij de oprichting van Samen naar School klassen. Dit zijn aangepaste klassen voor kinderen met een ernstige beperking in een gewone school.

De kinderen met een vaak ernstige handicap doen als het even kan mee met de lessen op school. Aanvullend is er voor hen een eigen, aangepast lokaal waar ze onderwijs op maat krijgen, mét alle zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. Zorgprofessionals, inclusief therapeuten, verlenen dus onder schooltijd de zorg die de kinderen nodig hebben.

Samen naar school gaan is goed voor de ontwikkeling van álle kinderen
In een Samen naar School klas zitten gemiddeld 6 kinderen met een beperking. Zij krijgen een programma op maat.

Is een klas gevestigd in een Integraal Kind Centrum (IKC), dan kunnen kinderen er al vanaf heel jonge leeftijd terecht, zoals bij Stichting Liz (Leren interactie zorg) in Nijmegen (Lent). Daar zijn kinderen al vanaf 3 maanden welkom. Zo kan al vroeg met de kinderen gewerkt worden aan hun ontwikkeling. Onlangs stroomde er een meisje door naar de reguliere basisschool. Ze was op 1-jarige leeftijd in de Samen naar School klas gestart.

Uitgaan van wat wél kan
Initiatiefnemers van een Samen naar School klas kunnen voor een nieuw op te zetten klas via het Expertisecentrum gebruik maken van de inmiddels opgebouwde kennis en ervaring. Als ouders in de Overbetuwe behoefte hebben aan een Samen naar School klas, dan kan Stichting Liz bij voldoende belangstelling hiervoor het initiatief nemen.

Vanuit het Gehandicapte Kind en HandicapNL worden nieuwe initiatiefnemers ondersteund met een gift voor de inrichting van een klas. Denk aan ontwikkelingsmateriaal, aangepast meubilair of het inrichten van een snoezelhoek.

Doel is dat er in ieder geval in elke gemeente in Nederland een Samen naar School klas is. Zover is het nog lang niet, maar er komen er wel steeds meer bij. Er zijn dit jaar al vijf nieuwe klassen gestart. Zo stomen we rustig op richting de vijftig!

Wilt ú als ouders in de Overbetuwe ook een dergelijke klas opstarten? Neem contact op met Joke Visser, coördinator bij het Expertisecentrum Samen naar School, ze woont trouwens zelf in de Overbetuwe.

Op de website samennaarschool.nl vindt u informatie en contactadressen.