Randwijkse Waarden

Randwijkse Waarden zijn  na 10 jaar toegankelijk!

 

De zandwinning in Heteren, Plas van Wijck, gaat richting einde. Vanaf het begin (2009) is ook de SGO betrokken geweest bij de plannen om op de plek van de zandwinning een recreatiegebied te maken, met name om de toegankelijkheids aspecten van het recreatiegebied onder de aandacht te brengen.

 

Citaat uit een brief van de SGO aan de gemeente  in 2009;

“Over het project Randwijkse Waarden las ik de “Inventarisatie en analyse VO” van het bureau Poudernoyen en zag dat er af en toe melding gemaakt wordt dat ook de minder valide mens gebruik moet kunnen maken van een ommetje of vissteiger en dat er IVP’s komen. Hartstikke mooi maar er zijn inmiddels ook berichten dat er halfverharde paden met grauwacke komen die niet te gebruiken zijn door rolstoelers/scootmobiels/kinderwagens. En uit de ontwikkelingsvisie van dit bureau blijkt dat tzt de gehandicapte mens wel van het maaiveld kan genieten maar of hij ook bij het strand/zwemgedeelte kan komen is ons niet duidelijk.”

 

Pas in 2016 is de uitvoering van start gegaan. Vanaf 2018 is Lia van de Kaa geregeld een rondje gaan rijden om ter plekke de toegankelijkheid te beoordelen. De eerste mankementen werden  in overleg met Dekker snel opgelost; betere toegangshekken,  bereikbaarheid van het hondenveld en de toegang tot de ligweide.

En binnenkort worden ook deze laatste verbeterpunten aangepakt:

– De paden worden verhard met een bitumen laag (goed berijdbaar!)

– Dekker overlegt met het waterschap om de toegangspaden vanaf de dijk te verharden en minder steil te   maken

– Er wordt een verhard pad door de ligweide tot aan het strand gemaakt.

 

Om vanaf het strand, het water in te kunnen,  gaat het dorp zelf plankieren maken die na het seizoen weer verwijderd worden. Verder is gesproken om de Picknickplek a/d Kastanjelaan beter bereikbaar voor rolstoelers te maken. Dat zou kunnen door een af-opritje aan te leggen ter overbrugging van het hoogte verschil en vlakke- klinkers i.p.v. grasbetonstenen aan te brengen. Dit moet met de gemeente overlegd worden. De klaphekken worden in overleg met Lia op gebruiksvriendelijkheid getest. Het toegangshek aan de westzijde (Steenoord) is voorzien van een touw met tuinslang, zodat deze door een rolstoeler/ scootmobieler makkelijker dichtgetrokken kan worden.

 

En nu, in 2019, worden de laatste veranderingen aangebracht: een dikke pluim voor Dekker, de Dorpsraad, Heteren én  Heteren sociaal !!!

Deze plas is een prachtig voorbeeld van hoe het ook kan:

“TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN!”