1.13 Vakantie

Het Roosevelthuis in Doorn. Een (zorg)vakantieweek door de werkgroep recreatie gehandicapten Regio Nijmegen.

Handige websites:

 De Support Magazine Vakantie-editie is een speciale uitgave vol informatie over vakantie vieren met een lichamelijke beperking, https://supportmagazine.nl/vakantie-editie-2021/.

MEE. www.meevakantiewijzer.nl.  met daarop zo’n 30 verschillende aanbieders van aangepaste vakanties zoals:

  • ST Wielewaal
  • Blauwe Gids
  • Busreizen buitenland
  • Handicamp
  • Sailwise
  • Wintersport
  • Zorgvakanties
  • Cruises

Nederlandse Branchevereniging Aangepaste Vakanties (NBAV.nl): advies bij het kiezen van de juiste vakantie.

De Zonnebloem: (groeps)reizen in binnen- en buitenland voor mensen met een lichamelijke beperking. www.zonnebloem.nl.

Stichting Recreatie Gehandicapten (SRG.nl): groepsvakanties voor mensen met een lichamelijke beperking.

De kosten van zorg tijdens de vakantie:

Heeft u een pgb?

Koopt u zelf zorg in met een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan kunt u zorg tijdens uw vakantie over het algemeen uit uw pgb betalen. De gemeente, zorgverzekeraar of het zorgkantoor kan hier wel voorwaarden aan stellen. Bespreek daarom voor uw vakantie wat er mogelijk is.

Woont u in een zorginstelling?

De zorgaanbieder mág de zorg tijdens uw vakantie (deels) betalen, maar hoeft dat niet. Bespreek met uw zorgaanbieder wat er mogelijk is. Sommige reisorganisaties hebben afspraken met zorgaanbieders over financiering van de zorg tijdens de vakantie. U kunt daarnaar vragen bij uw zorgaanbieder.

Zie voor meer informatie: Vakantie en afwezigheid bij verblijf in een zorginstelling

Woont u zelfstandig met zorg in natura vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg)?

Krijgt u Wlz-zorg thuis in de vorm van een modulair pakket thuis (mpt)? Dan kunt u tijdens uw vakantie een andere zorgaanbieder vragen de zorg te leveren. Die aanbieder krijgt de kosten vergoed vanuit de Wlz.