Bedankt

Vacatures

Vrijwilliger voor ons worden?

Er zijn al 58 vrijwilligers regelmatig actief voor de SGO en we zoeken wij nóg meer actieve mensen!

Tijdelijke hulp om het kinderburgemeester evenement mei 2020 mee te organiseren

We zoeken met name voor de communicatie mensen die dit op zich willen nemen. Sowieso is alle deskundigheid op welk gebied dan ook welkom!

Scholenproject  “Gehandicapt en toch Gewoon”

Ook het scholenproject kan meerdere enthousiaste mensen gebruiken. Door allerlei oorzaken zijn er op dit moment erg weinig mensen die hiervoor kunnen zorgen. Dus ook mensen die als reserve kracht willen mee doen, of alleen in hun eigen dorp willen meedraaien, neem contact op! Ga op woensdagochtenden met een groep van ca 8 mensen op een basisschool aan kinderen uit  groep 6/7 aan de hand van een spel of activiteit uitleg geven?

Webbeheerders

Goede nieuws is dat iemand zich gemeld heeft! Dank!!

(Reserve) bezorgers voor het SGO Nieuwsblad, 4x per jaar

Afgelopen periode zijn er meerdere bezorgers gestopt. Spontaan meldden zich al twee mensen die deze taak over willen nemen. Maar wie wil als reserve bezorger gaan functioneren in tijden van vakanties/ziektes? Alleen  in je eigen dorp!

Bestuursleden

Met name uit Oosterhout, Elst, Driel, Zetten, Randwijk,Heteren en Valburg die het bestuur komen versterken. Zodat de belangen van mensen met een beperking uit alle kernen vertegenwoordigd zijn.  Ook mensen die zich willen inzetten voor één van onze specifieke SGO beleidsvelden:  “Wonen” , “Gelijkheid “ of “Mobiliteit” in de gemeente Overbetuwe, zijn zeer welkom.

Zwemmers

Er is plaats voor nieuwe zwemmers (én begeleiders) op maandagochtend 11-12 zwemuur in de Helster, Elst. Dit speciale, volledig toegankelijke zwemuur voor mensen met een fysieke beperking wordt begeleid door een tiental vaardige vrijwilligers. De EZ&PC faciliteert dit uur. Kom op afspraak proefzwemmen!

 Schrijvers

Wilt u af en toe een bijdrage leveren aan ons SGO Nieuwsblad, of website? Bijvoorbeeld met nieuws uit uw eigen wijk of dorp, ervaringen met regelgeving,  (on) toegankelijkheid, stemlokalen, horeca bezoek,  (leerlingen) vervoer etc. We horen het graag!  Lees verder

Bel of mail onze secretaris,   voor meer informatie  0481-376040  of   secretaris@sgo-overbetuwe.nl