16 mei,  NAH café Elst

Voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel en hun partners/mantelzorgers uit de hele Overbetuwe. Graag aanmelden.  Om de twee maanden op dinsdagochtend van 10.30-12 uur

Contactadressen:
*Forte Welzijn Mantelzorg Overbetuwe:
Saskia Henze      06 46 37 50 70              Saskia.Henze@fortewelzijn.nl

*Stichting Gehandicaptenplatform Overbetuwe:
Jeanne Verdijk   0481-376595             sgo.overbetuwe@gmail.com

*Dick Snijders
*Marja de Leeuwerk

Doelstellingen

  • Laagdrempelige, structurele bijeenkomsten voor mantelzorgers en mensen met een hersenletsel. Tijdens deze bijeenkomsten is er ruimte voor ieders verhaal  en ruimte  om ervaringen te delen. We gaan gezamenlijk van start en vervolgens gaan de twee groepen, mantelzorgers en mensen met NAH, onderling in gesprek.
  • Elke bijeenkomst start met een informatief thema van een half uur, hiervoor worden professionals uitgenodigd
  • Doelgroepen weten elkaar weten te vinden om ervaringen uit te wisselen en elkaar te informeren.
  • Informatie over (niet zichtbare) gevolgen van NAH zo breed  mogelijke uitdragen aan getroffenen, mantelzorgers, professionals, kernpunten en pers binnen de Overbetuwe
  • Uitbreiden, actualiseren van de informatiemap. Wat is er in de regio mogelijk, welke hulp, praktische adressen zijn er. Iedere deelnemer krijgt deze map mee.

Locatie Elst

De Ruimte (gebouw naast Onder de Toren),  St Maartensstraat 32b , 6661 DA Elst
Het gebouw is goed toegankelijk, er zijn invalidentoiletten en eigen parkeerplekken (ook IVP’s ) voor de deur

Wanneer:
Om de twee maanden op dinsdagochtend van 10.30-11 uur

Dinsdag 14 maart 2023
Dinsdag   16 mei  2023
Dinsdag  11 juli  2023
Dinsdag  19 september 2023
Dinsdag 14 november 2023

 Belt of mailt u ons of u komt?

Bij verkoudheidsklachten svp niet komen.

Niet Aangeboren Hersenletsel, lotgenotencontact in Elst op 15…