NAH café in Elst

15 November  NAH café Elst

Hersenz verzorgt een korte presentatie

Voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel en hun partners/mantelzorgers uit de hele Overbetuwe. Maar ook mensen met Parkinson of MS die te maken hebben met veranderingen van hersenfuncties.
Om de twee maanden op dinsdagochtend van 10.30-12 uur

“Ik vind dit soort bijeenkomsten verschrikkelijk,maar dit vond ik een verademing”

Contactadressen:
*Forte Welzijn Mantelzorg Overbetuwe:
Saskia Henze      06 46 37 50 70              Saskia.Henze@fortewelzijn.nl

*Stichting Gehandicaptenplatform Overbetuwe:
Jeanne Verdijk   0481-376595             sgo.overbetuwe@gmail.com

*Dick Snijders
*Marja de Leeuwerk

Doelstellingen

  • Laagdrempelige, structurele bijeenkomsten voor mantelzorgers en mensen met een hersenletsel. Tijdens deze bijeenkomsten is er ruimte voor ieders verhaal  en ruimte  om ervaringen te delen. We gaan gezamenlijk van start en vervolgens gaan de twee groepen, mantelzorgers en mensen met NAH, onderling in gesprek.
  • Elke bijeenkomst start met een informatief thema van een half uur, hiervoor worden professionals uitgenodigd
  • Doelgroepen weten elkaar weten te vinden om ervaringen uit te wisselen en elkaar te informeren.
  • Informatie over (niet zichtbare) gevolgen van NAH zo breed  mogelijke uitdragen aan getroffenen, mantelzorgers, professionals, kernpunten en pers binnen de Overbetuwe
  • Uitbreiden, actualiseren van de informatiemap. Wat is er in de regio mogelijk, welke hulp, praktische adressen zijn er. Iedere deelnemer krijgt deze map mee.

Locatie Elst

De Ruimte (gebouw naast Onder de Toren),  St Maartensstraat 32b , 6661 DA Elst
Het gebouw is goed toegankelijk, er zijn invalidentoiletten en eigen parkeerplekken (ook IVP’s ) voor de deur

Wanneer:
Om de twee maanden op dinsdagochtend van 10.30-12 uur

Programma
Dinsdag 15 november 2022. Hersenz verzorgt een presentatie
Dinsdag   januari 2023.  Dick Snijders verzorgt het thema Zingeving

 

 Belt of mailt u ons of u komt?

<