Zingen/ koor/ muziek/therapie/dans

Muziek heeft op heel veel hersengebieden invloed. Niet alleen op taalgebied maar ook op emotie, motoriek, spraak enz. Via muziek is er (bijna) altijd wel een ingang te vinden op de een of andere manier. Dus muziek kan gebruikt worden om verschillende delen van het brein te bereiken.

  • Wie moeite heeft met praten (b.v. tgv afasie) en bekende/ oude muziek hoort, roept herinneringen op. Zingen kan voor mensen makkelijker zijn dan praten.
  • Het roept emoties op en kan deze weer terugbrengen en in beweging brengen.
  • Een gunstig effect van muziek is dat het je letterlijk in beweging kan brengen.
  • Er zijn studies naar ritme geweest. D.m.v. ritme van muziek kunnen er verbindingen in de hersenen gemaakt worden.
  • Het kan met heel veel mensen gedeeld worden. Omdat het door mensen herkend wordt levert het verbondenheid op.
  • Ondanks beperkingen van het geheugen kan er door het vele herhalen mensen toch aan deelnemen. Door muziek kunnen dingen lukken wat voorheen niet meer kon. Muziek brengt onbekende mogelijkheden weer los en zet zich vaak vast in het geheugen. Dans is vaak dezelfde beweging waardoor het beter onthouden wordt.

Het Gelders Afasiekoor – locatie Regina Pacis
Om de week op maandag: 14:30-15:30        Velperweg 158,  Arnhem       Marjon Kerkhof  m.kerkhof@attentzorgenbehandeling.nl      Tel.088-9901862
 

Danslessen ook voor mensen met Parkinson,  MS, reuma, beperkingen
link: Kadans Beweegt in Arnhem en Nijmegen

Muziek maken

Muziek prikkelt de zintuigen en stimuleert de hersenhelften om samen te werken. Muziektherapie kan bijvoorbeeld een belangrijke bijdrage leveren in het herstel na een beroerte. Mensen met hersenletsel trainen zo cognitieve vaardigheden waardoor zij in het dagelijkse leven zelfstandiger kunnen blijven functioneren. www.Verdermethersenletsel.nl  (thema muziek)

Muziekinstrumenten: kijk op  https://mybreathmymusic.com/
Muziek maken bij ernstig niet aangeboren hersenletsel? De speciale muziekinstrumenten kunnen een uitkomst bieden! Mensen met NAH zijn zeer welkom om deel te nemen aan het uitleenprogramma van deze organisatie.

Muziektherapie kan helpen bij acceptatie en verwerkingsproblematiek. Muziek kan stress verminderen, de stemming verbeteren

Reguliere zangkoren Overbetuwe

Christelijk Gemengde Zangvereniging De Lofstem, Dorpsstraat 11, 6666 AE Heteren

Elster Mannenkoor

Groenestraat 1, 6669 DR Dodewaard

Gemengd Koor Animato

W A van Spaenstraat 6, 6671 BZ Zetten

Gemengd Koor Couleur Locale

Erfstraat 15, 6668 AD Randwijk

Gemengd Koor Sint Caecilia

http://www.caeciliakoorelst.nl

Kamerkoor En Suite

p/a M.L.Kingplantsoen 1, 6671 BP Zetten

Koor Eigen Wijs

www.kooreigenwijs.nl

Koor Enjoy

p/a Kerkstraat 27, 6665 CE Driel

Koor Impuls

Oldenhof 51, 6665 DT Driel

Koor Together

Goudreinet 14, 6671 ED Zetten

Popkoor Akkoord

Zwanenbloem 5, 6661 LZ Elst

RK Dameskoor

Hartogstraat 50 , 6675 AT Valburg

RK Gemengd Koor Cantorije

Kerkstraat 27, 6665 CE Driel

RK Gemengd Koor Indoornik – RKGKI

Campmanplein 10, 6668 AJ Randwijk

RK Jeugdkoor Heteren

Bouwert 47, 6666 DZ Heteren

RK Jongerenkoor In B’tween Herveld-Andelst

Hoofdstraat 134-A, 6674 BE Herveld

RK Kerkkoor Valburg

Mozartstraat 17-A, 6661 CJ Elst

RK Koor Ubi Caritas Heteren

De Bouwert 4, 6666 DW Heteren

RK Gemengd Zangkoor Sint Caecilia

Bakkerstraat 20, 6671 AA Zetten

Seniorenkoor Een Toontje Lager

De Zesseling 12, 6661 NZ Elst

Shantykoor Alle Hens

Oldenhof 8, 6665 DP Driel

Zangvereniging St. Leonardus Oosterhout

Dorpsstraat 65, 6678 BG Oosterhout