Bewindvoering Overbetuwe

Jouw Geld, Onze Zorg      

Sinds kort is “Jouw Geld, Onze Zorg” actief vanuit Elst. Jouw Geld, Onze Zorg voert bewind van mensen die vanwege een verstandelijke en/of lichamelijk beperking niet in staat zijn om hun eigen financiën te beheren. In twee edities van deze nieuwsbrief stelt dit nieuwe kantoor zich aan jullie voor en leggen ze uit wat bewindvoering is. Lees hier het eerste deel.

Waarom zijn jullie met dit bedrijf begonnen?
Wij hebben een dochter van inmiddels 16 jaar, Frédérique. Wij hebben over haar wel eens een stukje geschreven voor de SGO-nieuwsbrief. Frédérique heeft niet-aangeboren hersenletsel en wij zien hoe zij de wereld ervaart en hoe zij informatie verwerkt. Zij zal vanaf haar 18e onder bewind moeten komen te staan, omdat zij onder andere haar eigen financiën niet kan beheren. Omdat wij graag voorbereid zijn, zijn wij gaan kijken in de regio naar het aanbod van bewindvoerders. Het viel ons op hoeveel kantoren er zijn maar hoe weinig kantoren hun informatie ook richten op mensen met een beperking. Het is nogal ingewikkelde materie allemaal, en er zijn in deze regio geen kantoren die deze informatie proberen uit te leggen op een manier die mensen met een beperking kunnen begrijpen. Hierbij kregen wij het gevoel dat Frédérique dus ooit ‘overgeleverd’ wordt aan iemand, terwijl zij veel zelf kan en zelf echt wel een beeld heeft van wat zij wil. Wij willen dus een bewindvoerder zijn die een band opbouwt met onze cliënten, zodat wij ze het beste kunnen helpen en beschermen.

Daarnaast willen wij al langer onze talenten inzetten voor mensen die hulp nodig hebben. Na intensief onderzoek naar het beroep van bewindvoerder hebben wij besloten dat dit helemaal past binnen deze wens. En dat wij, juist door onze kennis van Frédérique, ons willen focussen op veel meer mensen zoals zij zodat wij ze kunnen helpen en ondersteunen.

Waarom zouden mensen voor Jouw Geld, Onze Zorg kunnen kiezen?
Wij hopen dat mensen voor ons kiezen om drie redenen:
• onze kennis van de materie (aanvragen, belastingen, regelingen, etc.)
• onze kennis van mensen met een beperking
• het feit dat wij openstaan voor contact met zorgverleners/familie.
Wij hebben veel kennis van allerlei regelingen die van toepassing zijn voor mensen met een beperking. Denk aan Wmo, pgb, aanvragen bij de gemeente, toeslagen, speciale regelingen en belastingaangifte. Dit betekent dat wij veel kunnen betekenen voor juist deze doelgroep en kunnen adviseren waar nodig.

Daarnaast proberen wij alles zo makkelijk mogelijk uit te leggen en onze cliënten te betrekken bij wat wij doen. Wij bieden onze informatie op een toegankelijke manier aan, zoals in folders met pictogrammen en video’s met gesproken tekst. Dezelfde informatie bieden wij aan zorgverleners, familie en andere betrokkenen aan in tekst en met uitgebreide uitleg.

Tot slot begrijpen wij dat onze cliënten vaak lieve mensen om zich heen hebben die het moeilijk vinden om alles over te dragen aan een bewindvoerder. Juist de kennis die zij hebben is voor ons van waarde en daar staan wij dan ook voor open. Dit betekent overigens niet dat iedereen mee mag beslissen over alle zaken, maar wel dat wij openstaan voor contact omtrent belangrijke zaken en omtrent onze cliënten. Dit is wel uniek voor een bewindvoerder.

Wat is eigenlijk bewindvoering en wanneer is het nodig?
Bewindvoering is een maatregel die door een rechter kan worden ingesteld om iemand te beschermen tegen bestaande of toekomstige financiële problemen. Een bewindvoerder wordt dan verantwoordelijk voor de financiën en bezittingen van de persoon die onder bewind komt te staan. Dit betekent dat de bewindvoerder alles regelt zoals betalingen, het aanvragen van toeslagen, belastingaangiftes en nog veel meer.

Dit is nodig als mensen niet, of niet goed, voor hun eigen financiën kunnen zorgen. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Misschien kunnen ze het niet, misschien hebben ze problemen door een scheiding of ziekte, misschien zijn ze verslaafd of misschien zijn ze langzaam in de schulden gekomen en lukt het maar niet om eruit te komen. In alle gevallen kan iemand bewind voor zichzelf aanvragen, maar een familielid kan dit ook aanvragen. Je gaat dan op zoek naar een bewindvoerder en met de bewindvoerder vraag je de rechter om toestemming om bewind in te stellen.

Wat zijn de positieve en negatieve kanten van bewindvoering?
Het is superfijn als je het zelf niet kunt dat er iemand is die alles voor je regelt. Je hebt er geen omkijken naar en je kunt erop vertrouwen dat alles goed voor je wordt geregeld. Een bewindvoerder wordt streng gecontroleerd, dus je hoeft je daar geen zorgen om te maken.

Aan de andere kant heb je dan niks meer te zeggen over je eigen geld en bezittingen. Dit betekent dat je een vast bedrag krijgt om dingen van te doen (dat verschilt per persoon) en dat je voor alle extra’s de bewindvoerder moet vragen om meer over te maken (als dit kan). Ook mag je je bezittingen niet zomaar verkopen of weggeven, dit moet altijd in overleg. Sommige mensen vinden dus dat ze nog maar weinig te zeggen hebben en vinden dat niet prettig.

Wat is jullie doelgroep?
Zoals gezegd zijn er allerlei redenen om bewindvoering aan te vragen. Sommige bewindvoerders maken geen onderscheid in waarom je onder bewind komt te staan, dus die hebben allerlei verschillende cliënten. Jouw Geld, Onze Zorg richt zich echter specifiek op mensen met een beperking. Dit kan een lichamelijke beperking of een geestelijke beperking zijn. Of allebei. Dat maakt niet uit.

Wij hebben juist veel verstand van de regelingen die er zijn voor mensen met een beperking en daarom hebben wij specifiek voor deze doelgroep gekozen.

Daarnaast hebben wij veel kennis van hoe ingewikkeld de wereld is als je een beperking hebt. Dat is de reden dat wij ervoor hebben gekozen ons speciaal op deze doelgroep te richten. Zo hebben wij een duidelijke focus en blijven wij ook goed bij qua kennis op dit gebied.

In de volgende editie van deze nieuwsbrief volgt deel twee van dit interview! Wil je nu al contact met Jouw Geld, Onze Zorg? Kijk dan op www.jouwgeldonzezorg.nl of bel met 06-16 15 40 25.