Kernen Overbetuwe

De gemeente Overbetuwe bestaat uit 11 kernen: Andelst, Driel, Elst, Herveld, Heteren, Valburg, Zetten, Oosterhout, Slijk-Ewijk, Hemmen en Randwijk. De SGO vindt het belangrijk dat er in elke kern een contactpersoon is die dicht bij de mensen en bij alle plaatselijke ontwikkelingen staat. In Valburg, Oosterhout en Randwijk zijn we nog op zoek.

De SGO gaat in gesprek met de plaatselijke Dorpsraden, zorg en welzijnsorganisaties, planontwikkelaars en zorgverleners.Is Medeorganisator van het feest voor de kinderburgemeester.

Actueel

Elst           Tunnel Rijksweg, Parkeerplaatsen, Vervoer, Wombat, sociaal ontmoeten, Park Vitaal, speeltuinen
Zetten       Renovatie Speeltuinen, Station Zetten, Obstakels
Heteren    Centrumplannen Flessenstraat / Randwijkse Waard. Obstakels, buslijnen,
Driel          Renovatie Speeltuinen, centrum Oldenburg, DOP
Herveld/ Andelst:  Plannen rond Hoge Hof en de Hoendrik, obstakels
Oosterhout    Loenensch Buitengebied, obstakels
Valburg
Randwijk :    Renovatie Speeltuinen,  Dorpshuis
Slijk Ewijk
Hemmen