Bewindvoering Overbetuwe

Jouw Geld, Onze Zorg      

Sinds kort is “Jouw Geld, Onze Zorg” actief vanuit Elst. Jouw Geld, Onze Zorg voert bewind van mensen die vanwege een verstandelijke en/of lichamelijk beperking niet in staat zijn om hun eigen financiën te beheren. In twee edities van deze nieuwsbrief stelt dit nieuwe kantoor zich aan jullie voor en leggen ze uit wat bewindvoering is. Lees hier het eerste deel.

Waarom zijn jullie met dit bedrijf begonnen?
Wij hebben een dochter van inmiddels 16 jaar, Frédérique. Wij hebben over haar wel eens een stukje geschreven voor de SGO-nieuwsbrief. Frédérique heeft niet-aangeboren hersenletsel en wij zien hoe zij de wereld ervaart en hoe zij informatie verwerkt. Zij zal vanaf haar 18e onder bewind moeten komen te staan, omdat zij onder andere haar eigen financiën niet kan beheren. Omdat wij graag voorbereid zijn, zijn wij gaan kijken in de regio naar het aanbod van bewindvoerders. Het viel ons op hoeveel kantoren er zijn maar hoe weinig kantoren hun informatie ook richten op mensen met een beperking. Het is nogal ingewikkelde materie allemaal, en er zijn in deze regio geen kantoren die deze informatie proberen uit te leggen op een manier die mensen met een beperking kunnen begrijpen. Hierbij kregen wij het gevoel dat Frédérique dus ooit ‘overgeleverd’ wordt aan iemand, terwijl zij veel zelf kan en zelf echt wel een beeld heeft van wat zij wil. Wij willen dus een bewindvoerder zijn die een band opbouwt met onze cliënten, zodat wij ze het beste kunnen helpen en beschermen.

Daarnaast willen wij al langer onze talenten inzetten voor mensen die hulp nodig hebben. Na intensief onderzoek naar het beroep van bewindvoerder hebben wij besloten dat dit helemaal past binnen deze wens. En dat wij, juist door onze kennis van Frédérique, ons willen focussen op veel meer mensen zoals zij zodat wij ze kunnen helpen en ondersteunen.

Waarom zouden mensen voor Jouw Geld, Onze Zorg kunnen kiezen?
Wij hopen dat mensen voor ons kiezen om drie redenen:
• onze kennis van de materie (aanvragen, belastingen, regelingen, etc.)
• onze kennis van mensen met een beperking
• het feit dat wij openstaan voor contact met zorgverleners/familie.
Wij hebben veel kennis van allerlei regelingen die van toepassing zijn voor mensen met een beperking. Denk aan Wmo, pgb, aanvragen bij de gemeente, toeslagen, speciale regelingen en belastingaangifte. Dit betekent dat wij veel kunnen betekenen voor juist deze doelgroep en kunnen adviseren waar nodig.

Daarnaast proberen wij alles zo makkelijk mogelijk uit te leggen en onze cliënten te betrekken bij wat wij doen. Wij bieden onze informatie op een toegankelijke manier aan, zoals in folders met pictogrammen en video’s met gesproken tekst. Dezelfde informatie bieden wij aan zorgverleners, familie en andere betrokkenen aan in tekst en met uitgebreide uitleg.

Tot slot begrijpen wij dat onze cliënten vaak lieve mensen om zich heen hebben die het moeilijk vinden om alles over te dragen aan een bewindvoerder. Juist de kennis die zij hebben is voor ons van waarde en daar staan wij dan ook voor open. Dit betekent overigens niet dat iedereen mee mag beslissen over alle zaken, maar wel dat wij openstaan voor contact omtrent belangrijke zaken en omtrent onze cliënten. Dit is wel uniek voor een bewindvoerder.

Wat is eigenlijk bewindvoering en wanneer is het nodig?
Bewindvoering is een maatregel die door een rechter kan worden ingesteld om iemand te beschermen tegen bestaande of toekomstige financiële problemen. Een bewindvoerder wordt dan verantwoordelijk voor de financiën en bezittingen van de persoon die onder bewind komt te staan. Dit betekent dat de bewindvoerder alles regelt zoals betalingen, het aanvragen van toeslagen, belastingaangiftes en nog veel meer.

Dit is nodig als mensen niet, of niet goed, voor hun eigen financiën kunnen zorgen. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Misschien kunnen ze het niet, misschien hebben ze problemen door een scheiding of ziekte, misschien zijn ze verslaafd of misschien zijn ze langzaam in de schulden gekomen en lukt het maar niet om eruit te komen. In alle gevallen kan iemand bewind voor zichzelf aanvragen, maar een familielid kan dit ook aanvragen. Je gaat dan op zoek naar een bewindvoerder en met de bewindvoerder vraag je de rechter om toestemming om bewind in te stellen.

Wat zijn de positieve en negatieve kanten van bewindvoering?
Het is superfijn als je het zelf niet kunt dat er iemand is die alles voor je regelt. Je hebt er geen omkijken naar en je kunt erop vertrouwen dat alles goed voor je wordt geregeld. Een bewindvoerder wordt streng gecontroleerd, dus je hoeft je daar geen zorgen om te maken.

Aan de andere kant heb je dan niks meer te zeggen over je eigen geld en bezittingen. Dit betekent dat je een vast bedrag krijgt om dingen van te doen (dat verschilt per persoon) en dat je voor alle extra’s de bewindvoerder moet vragen om meer over te maken (als dit kan). Ook mag je je bezittingen niet zomaar verkopen of weggeven, dit moet altijd in overleg. Sommige mensen vinden dus dat ze nog maar weinig te zeggen hebben en vinden dat niet prettig.

Wat is jullie doelgroep?
Zoals gezegd zijn er allerlei redenen om bewindvoering aan te vragen. Sommige bewindvoerders maken geen onderscheid in waarom je onder bewind komt te staan, dus die hebben allerlei verschillende cliënten. Jouw Geld, Onze Zorg richt zich echter specifiek op mensen met een beperking. Dit kan een lichamelijke beperking of een geestelijke beperking zijn. Of allebei. Dat maakt niet uit.

Wij hebben juist veel verstand van de regelingen die er zijn voor mensen met een beperking en daarom hebben wij specifiek voor deze doelgroep gekozen.

Daarnaast hebben wij veel kennis van hoe ingewikkeld de wereld is als je een beperking hebt. Dat is de reden dat wij ervoor hebben gekozen ons speciaal op deze doelgroep te richten. Zo hebben wij een duidelijke focus en blijven wij ook goed bij qua kennis op dit gebied.

Hoe werkt het bewind?
Als je onder bewind wilt komen te staan dan kun je met ons een kennismaking aanvragen. In dit gesprek willen wij jou leren kennen en te weten komen waarom jij onder bewind wilt en wat je ervan verwacht. Als wij denken dat wij een klik met jou hebben en jou goed kunnen helpen, dan vragen wij toestemming aan de rechter om jouw bewindvoerder te mogen worden. Dit gaat door middel van een formulier dat wij invullen. Dit formuliersturen we met allerlei documenten aan de rechtbank. De rechtbank stuurt binnen enkele weken een antwoord. Als het antwoord van de rechtbank positief is kunnen we echt voor jou aan de slag.

Wij openen als eerste nieuwe bankrekeningen voor je. De eerste is een beheerrekening, waar alle vaste inkomsten op worden gestort (salaris, uitkering, toeslagen, enzovoort). Alle vaste lasten worden ook van deze rekening betaald (huur, gas, water en licht, verzekeringen, enzovoort). De tweede rekening is een leefgeldrekening. Dit is jouw rekening. Hier storten wij iedere week of maand (dit spreken we samen van tevoren af) het leefgeld op. Hiermee mag je doen wat jij wilt, dat hoeven wij niet te controleren of te weten. Het is wel een vast bedrag, dus als het op is komt er niet meer geld bij.

Leefgeld wordt bepaald door de inkomsten en uitgaven, dus dit is voor iedereen verschillend. Daarnaast kunnen cliënten overleggen met ons als ze een keer een bijzondere uitgave willen doen, zoals een computer of iets anders wat je niet zo vaak koopt. Wij kijken dan of dit mogelijk is. Zo ja, dan storten wij dat geld extra op de leefgeldrekening.
Naast het beheren van de rekeningen doen wij veel meer. Wij controleren jaarlijks of jij recht hebt op toeslagen of andere geldbedragen en vragen deze dan voor je aan. Wij doen ieder jaar de belastingaangifte. Wij verwerken alle post die te maken heeft met jouw financiën. Wij zijn aanspreekpunt voor alle vragen over jouw financiën. Kortom, we nemen jou alle zorgen rondom jouw financiën uit handen en zorgen dat dit allemaal goed geregeld is. Daarom heet ons bedrijf ook Jouw Geld, Onze Zorg. Alle werkzaamheden worden uitgebreid omschreven op onze website.

Kan iedereen bewindvoerder worden?
Ieder persoon kan bewindvoerder worden. Als je dit voor iemand uit de omgeving doet en voor niet meer dan drie personen dan ben je niet-professioneel bewindvoerder. Dit is dan vaak een familielid of bekende. Het nadeel van het hebben van een niet-professioneel bewindvoerder is dat zij het bewind vaak naast hun eigen baan moeten doen. Daarnaast zijn zij niet dagelijks met bewindvoering bezig en kan het zijn dat zij niet alle regelingen kennen die voor een cliënt belangrijk zijn. Ook kan het vervelend zijn om met een goede bekende of familielid te moeten overleggen over geld en wat je wel of niet mag uitgeven.

Bewindvoerders die meer dan drie cliënten hebben zijn professioneel bewindvoerder. Zij werken de hele dag als bewindvoerder en kennen alle regelingen en mogelijkheden voor een cliënt. Zij moeten voldoen aan allerlei kwaliteitseisen en worden streng gecontroleerd. Allereerst moeten zij jaarlijks alles wat zij gedaan hebben door een accountant laten controleren. De accountant heeft een heel protocol aan zaken die nagekeken moeten worden. Nadat de accountant alles gecontroleerd heeft, wordt het naar de rechtbank gestuurd. Daar wordt alles nog een keer bekeken om te zien of de bewindvoerder zijn of haar werk goed heeft gedaan.

Veel bewindvoerders, wij ook, zijn lid van een beroepsvereniging. Vanuit zo’n vereniging worden ook nog eens allerlei eisen gesteld aan de manier waarop de bewindvoerder werkt. Dit alles zorgt ervoor dat je niet zomaar bewindvoerder kunt worden en dat je, als je het eenmaal bent, heel streng wordt gecontroleerd om te bewaken dat je je werk goed doet.

Wat kost bewindvoering?
Bewindvoering is niet gratis. Het goede nieuws is dat de tarieven voor bewindvoering jaarlijks worden vastgesteld door de rechtbank in overleg met de Minister van Justitie. Dit betekent dat alle bewindvoerders in Nederland dezelfde tarieven hanteren. Als je begint met bewindvoering dan wordt er eerst een bedrag van € 676,39 in rekening gebracht om het dossier te starten en alles op te zetten. Daarna betaal je een vast maandelijks bedrag van € 119,69 aan de bewindvoerder. De tarieven voor mensen die samenwonen zijn iets hoger en staan op onze website.
Veel mensen komen juist onder bewind te staan omdat zij financiële problemen hebben of niet rond kunnen komen. Het is dan mogelijk dat zij deze kosten niet kunnen betalen. In dat geval kunnen zij mogelijk in aanmerking komen voor bijzondere bijstand via de gemeente. Dit is een speciale regeling waarbij de gemeente dan de kosten voor de bewindvoering betaalt. Bij de intake bekijken wij per cliënt of dit een optie is.

Hoe vaak is er contact met de bewindvoerder?
De bewindvoerder is verplicht een aantal vaste contactmomenten met een cliënt te hebben. Wij vinden de verplichte momenten te weinig, dus hebben we zelf besloten dat wij vaker met onze cliënten willen overleggen hoe het gaat. Jouw Geld, Onze Zorg komt minimaal 2 tot 3 keer per jaar bij je langs. Daarnaast hebben wij minimaal drie telefonische of contactmomenten via mail/app/facetime. Een cliënt kan ons ook altijd bellen, mailen of appen. Dan hebben we dus vaker contact. Daarnaast komen wij graag, rondom de verjaardag van onze cliënten, bij ze langs. Dit vinden wij belangrijk en ook nog eens gezellig!

Ik wil graag nog meer weten
Er is nog veel meer te vertellen over bewindvoering en hoe wij werken! Dat past helaas allemaal niet in dit blad. Wij hebben op onze website een aantal filmpjes en video’s beschikbaar waarin veel meer informatie staat. Daarnaast zijn er heel veel websites met informatie over bewindvoering:
www.jouwgeldonzezorg.nl
www.rechtspraak.nl
www.nibud.nl
www.wijzeringeldzaken.nl

Je mag ook altijd contact met ons opnemen om je vragen te stellen! Wij helpen je graag en zijn bereikbaar via telefoonnummer 06-16 15 40 25.