De SGO

  • Geeft informatie over regelgeving, rechten, veranderingen, mogelijkheden, handige hulpmiddelen via onze eigen website, een eigen (gratis) Nieuwsblad, sociale media en via de dorpsbladen.
  • Brengt BTB-aspecten (Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid) in bij nieuwbouwprojecten en straat (her)-inrichtingen, recreatie en sport.  Laat ambtenaren, ontwikkelaars en uitvoerders per rolstoel (of blind) ervaring opdoen.
  • Beheert samen met de gemeente de site ToegankelijkOverbetuwe.nl, geeft daarbij voorlichting aan eigenaren, winkeliers, beheerders van het betreffende gebouw
  • Geeft informatie over regelgeving, rechten, veranderingen, mogelijkheden, handige hulpmiddelen via onze eigen website, een eigen (gratis) Nieuwsblad, sociale media en via de dorpsbladen.
  • Geeft voorlichting aan derden en andere organisaties. U vindt ons ook op de jaarlijkse Vrijetijdsmarkt, plaatselijke Senioren en Welzijn beurzen
  • Organiseert jaarlijks een gezellige scootmobielpuzzeltocht.
  • Geeft voorlichting op alle Overbetuwse basisscholen met het project “Gehandicapt en toch Gewoon”.
  • Geeft informatie over mobiliteit; het openbaar vervoer moet voor iedereen bruikbaar en bereikbaar zijn