Regels en Richtlijnen

In het VN Verdrag staat dat mensen met een beperking toegang moeten hebben tot de fysieke omgeving en tot vervoer in zowel stedelijke als landelijke gebieden. Gemeentes zijn verplicht (Wmo) indien nodig ondersteuning en voorzieningen te bieden. De Wet Gelijke Behandeling verplicht gemeente, provincie en ov- bedrijven de toegankelijkheid van bussen en halteplaatsen goed te regelen.

Handboek voor Toegankelijkheid : “Iedereen kan zo zelfstandig mogelijk in de gebouwde omgeving kunnen functioneren”. Het betreft Stedelijke Inrichting, Gebouwen en Woningen.

Bouwbesluit Informatie en regelgeving over bereikbaarheid van gebouwen, trappen en eisen aan hellingbanen, integraal toegankelijke toiletten etc

Digitale Toegankelijkheid

Webtoegankelijkheid betekent: het Web toegankelijk maken voor iedereen, inclusief ouderen en mensen met een functiebeperking. Omdat internet grotendeels visueel van aard is, hebben met name blinden en slechtzienden relatief vaak problemen met de toegankelijkheid van internet. En door de toename van multimedia (denk aan YouTube-filmpjes) wordt ook (het ontbreken van) geluid steeds belangrijker, met name voor doven en slechthorenden.

Kijk op Accessibility voor meer informatie over toegankelijke websites én over computer hulpmiddelen

Lees verder op Digitoegankelijk (rijksoverheid) . Overheidsorganisaties moeten een toegankelijkheidsverklaring op de website plaatsen. In de verklaring staat in hoeverre de website al aan de eisen voldoet, en welke maatregelen de organisatie neemt om toegankelijkheid te borgen

Het Waarmerk drempelvrij.nl is het Nederlandse kwaliteitsmerk voor toegankelijke websites